БИТ ФЕСТ: БИТОЛА ЧИТА

БИТ ФЕСТ: БИТОЛА ЧИТА

Во рамките на Битолското културно лето, а во организација на НУУБ Свети Климент Охридски, беа поставени мини библиотеки во ЈОУДГ Естреја Овадија Мара и ЈОУДГ Мајски цвет.