БИТ ФЕСТ: ДЕНОВИ НА РОСТКОВСКИ

БИТ ФЕСТ: ДЕНОВИ НА РОСТКОВСКИ

Во организација на Македонско – руското здружение започна одбележувањето на Деновите во чест на А.А. Ростковски. Манифеестацијата беше отворена на Меѓународниот Славјански универзитет „Г.Р Державин“.