БИТ ФЕСТ: ЗБОР ВО ЗБОРОТ И ТИШИНАТА

БИТ ФЕСТ: ЗБОР ВО ЗБОРОТ И ТИШИНАТА

На Педагошкиот факултет во Битола се одржа настанот „Збор во зборот и тишината“ – поезија од меѓународната поетско музичка вечер „Збор во зборот“. Организатори и учесници на настанот се: проф.д-р.Даниела Андоновска-Трајковска и доц.д-р.Гордана Стојаноска, а промотор и рецензент е Милица Димитријовска Радевска.