БИТ ФЕСТ: „ЗОО МУЗИЧКИ ХЕПЕНИНГ“

БИТ ФЕСТ: „ЗОО МУЗИЧКИ ХЕПЕНИНГ“

Во организација на „Волвокс“, а во соработка со здружението на граѓани „Биосфера“, во зоолошката градина се одржа „ЗОО Музички хепенинг“. На овој настан секако најмногу се радуваа најмладите.