БИТ ФЕСТ: ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ДЕТСКИ ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ „БИТОЛИНО“ ВТОР ДЕН

БИТ ФЕСТ: ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ДЕТСКИ ТЕАТАРСКИ ФЕСТИВАЛ „БИТОЛИНО“ ВТОР ДЕН

Интернационален детски театарски фестивал „БИТОЛИНО 2017“ (седмо издание)