БИТ ФЕСТ: КОНЦЕРТ НА КЛАРИНЕТИ И ПИЈАНО

БИТ ФЕСТ: КОНЦЕРТ НА КЛАРИНЕТИ И ПИЈАНО

Во НУ Завод и музеј се одржа концерт на два кларинети и пијано, во изведба на Марјан Бакревски – кларинет, Игор Бакревски – кларинет и Верица Дивитарова – пијано. На концертот беше изведена следната програма: Ф. Менделсон оп. 113 – Концертна пиеса бр. 1, Ф. Менделсоноп. 114 – Концертна пиеса бр. 2, А. Понкиели – Сostanok (Il Convegno) и Б. Милошевич (ар. Анте Гргин) – Хамеум Свита.