БИТ ФЕСТ: „МЛАДИ ПОЕТСКИ ПЕРФОРМАНСИ“

БИТ ФЕСТ: „МЛАДИ ПОЕТСКИ ПЕРФОРМАНСИ“

Во НУУБ Свети Климент Охридски, како дел од настанот „Создавам дело“, беше претставена поетската збирка „Млади поетски перформанси“.