БИТ ФЕСТ: МОЈАТА БИТОЛА СО МОТИВИ ОД БИТОЛА, ХЕРАКЛЕА И НП ПЕЛИСТЕР

БИТ ФЕСТ: МОЈАТА БИТОЛА СО МОТИВИ ОД БИТОЛА, ХЕРАКЛЕА И НП ПЕЛИСТЕР

Во Градскиот Парк  се одржа отворена работилница за ликовно творење насловена „Мојата Битола со мотиви од Битола, Хераклеа, НП Пелистер“. Организатор на рамотилницата е Кирил Т.Константин.