БИТ ФЕСТ: „НАРОДНА КУЛТУРА – ТРАЈНА ИНСПИРАЦИЈА ВО МОЕТО ТВОРЕШТВО“

БИТ ФЕСТ: „НАРОДНА КУЛТУРА – ТРАЈНА ИНСПИРАЦИЈА ВО МОЕТО ТВОРЕШТВО“

Детска ликовна работилница „Народната култура – трајна инспирација во моето творештво“