БИТ ФЕСТ: ПЕТТА БАЛКАНСКА КОЛОНИЈА НА РАКОТВОРЦИ / 14 – 18 АВГУСТ 2017 /

БИТ ФЕСТ: ПЕТТА БАЛКАНСКА КОЛОНИЈА НА РАКОТВОРЦИ / 14 – 18 АВГУСТ 2017 /

(НЕ) ЗАБОРАВ – Изложба , Емил Димоски – минијатури / 2 кат/ Магаза. Балкански ракотворби – 1 кат / Магаза / плоштад Магнолија
„ЕБРУ“, работилница традиционална турска техника, Нафија Ѓурлеен , Турција
„БЕСКОНЕЧНОСТ“, работилница техника „wire wrapping“, Јованка Ристевска, Art-Land