БИТ ФЕСТ: „ПРИКАЗНИ ОД МАКЕДОНСКОТО ПОДНЕБЈЕ“

БИТ ФЕСТ: „ПРИКАЗНИ ОД МАКЕДОНСКОТО ПОДНЕБЈЕ“

Преку театар под сенки и театарска претстава насловена „Приказни од Македонското поднебје“, децата, во градскиот парк имаа можност да се едуцираат преку  сцена театар  на начин најразбирлив за нив, согледувајќи го традиционалниот начин на живеење на нашите претци и воочувајќи ја тежината на моралните норми и вредности.