БИТ ФЕСТ: ПРОМОЦИЈА НА КНИГА „НА ВРВ И НА ДНО“

БИТ ФЕСТ: ПРОМОЦИЈА НА КНИГА „НА ВРВ И НА ДНО“

Кафе Радост – „На врв и на дно“ – промоција на книга – автор Јасмина Јошевска