БИТ ФЕСТ: „СЛЕМИРАЈ – КРЕИРАЈ“

БИТ ФЕСТ: „СЛЕМИРАЈ – КРЕИРАЈ“

Во НУУБ Свети Климент Охридски се одржа настанот насловен „Слемирај – креирај“. Станува збор за серија од работилници за слем поезија, каде учесниците имаат можност да научат за значењето и употребата на слем поезијата, да го развијат креативниот потенцијал, да работат на својот настап, активно да учествуваат во натпреварот, да учествуваат во Збирка поезија со своја оригинална песна.