БИТ ФЕСТ: „ТРАДИЦИОНАЛНА МУЗИКА И ИГРА“ –  „НА ПЛАДНЕ ВО ЧАРШИЈА“