БИТ ФЕСТ – ФОТОГРАФИИ НА ФРЕСКОЖИВОПИС ВО ЦРКВАТА СВ.ЃОРГИ С.КУРБИНОВО