БИТ ФЕСТ: „100% МАКЕДОНСКО“

БИТ ФЕСТ: „100% МАКЕДОНСКО“

На Широк Сокак беше организиран настанот „100 МАКЕДОНСКО“ – ноќ исполнета со македонска музика.