БИТ ФЕСТ:„100 ГОДИНИ ПЛАКАТ ВО БИТОЛА“

БИТ ФЕСТ:„100 ГОДИНИ ПЛАКАТ ВО БИТОЛА“

Изложба –  „100 – години плакат во Битола“ – Здружение АРХИВИСТ 2