БИТ ФЕСТ:18 ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ТРА ЛА ЛА

БИТ ФЕСТ:18 ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ТРА ЛА ЛА

Во организација на Асоцијација за уметност – АЛЕКСОВСКИ, а како дел од програмата на БИТ ФЕСТ, во народниот театар во Битола, се одржа 18-ти Интернационален музички фестивал ТРА ЛА ЛА. На фестивалот настапија изведувачи од Македонија, Малта, Бугарија, Украина, Хрватска, Белорусија, Италија, Албанија, Литванија, Швајцарија, Србија, Косово и Словенија.