ВОВЕДНИ АКТИВНОСТИ ВО РЕНОВИРАЊЕТО НА УЛИЦАТА ИЛИНДЕНСКА

ВОВЕДНИ АКТИВНОСТИ ВО РЕНОВИРАЊЕТО НА УЛИЦАТА ИЛИНДЕНСКА

Со отпочнување на подготвителните активности, на улицата Илинденска се направи вовед во работата, која во наредниот период треба да опфати целосна реконструкција на оваа улица во Битола, која е значаен сообраќен крвоток за градот, во должина од 2131 метар.

„Реконструкцијата ќе опфати неколку фази, во кои Општина Битола учествува со секундарното поставување на мешовита канализациона мрежа и секундарни приклучоци на водоводната мрежа, а потоа и поставување на нов коловоз во вредност од над 500.000 евра“, рече градоначалничката на Општина Битола Наташа Петровска.

Петровска апелираше на взаемна соработка со локалното население и посочи дека жителите благовремено ќе бидат информирани кога реконструктивните зафати ќе дојдат до нивните куќи, со цел навремено  да пријават секундарен приклучок, а не тоа да се прави во периодот после асфалтирање на улицата.

Поради почеток на реализација на проектот, воведена е времена измена на режим на сообраќај на потегот од улица „Прилепска“ до улица „Панде Кајзерот“.