ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ НА СТАДИОНОТ ВО ПОЛН ЕК

ГРАДЕЖНИТЕ АКТИВНОСТИ НА СТАДИОНОТ ВО ПОЛН ЕК

На градскиот стадион под Тумбе кафе интензивно се работи на северната трибина. Во тек е изведбата на армирано-бетонската конструкција на плочи со паралелно поставување на греди. Изведувач на градежните активности е ГП „Гранит“.