ДЕТСКИ СЕМАФОР 2015

ДЕТСКИ СЕМАФОР 2015

Денес се одржа 50-тиот традиционален  натпревар  „ Детски семафор “,  под спонзорство на Општина Битола. Целта на истиот  е унапредување на познавањата за безбедно учество на младите велосипедисти во сообраќајот. Натпреварувањето се одржува на регионално ниво, кое ги вклучува децата од основните училишта. Истото се состои од два дела, теоретски и практичен дел. Теоретскиот дел учесниците го одработија во Техничкиот Факултет, а практичниот дел на полигон кој беше поставен во градскиот парк од страна на Секторот за внатрешни работи- Битола. Најдобрите екипи од овој регионален натпревар, на 29 ти овој месец ќе учествуваат на Државен натпревар кој ќе се одржи во Скопје.