ЗАБРЗАНА ДИНАМИКА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИОТ ПРОТИВПОЖАРЕН ДОМ

ЗАБРЗАНА ДИНАМИКА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИОТ ПРОТИВПОЖАРЕН ДОМ

Со забрзана динамика, продолжуваат активностите за изградба на новиот противпожарен дом, еден од капиталните проекти на оваа локална самоуправа и градоначалникот Тони Коњановски. Целосно е отстранет, стариот руиниран објект на негогашниот армиски магацин на просторот на некогашната касарна. Со ова создадени се потребните услови за започнување на новата комплетно нова градба со површина од 1600 м² . Објектот ќе биде во согласност со современите стандарди, правила и прописи за непречено функционирање на противпожарната единица која ги покрива општините Битола, Новаци и Могила, а пожарникарите од најстарата противпожарна единица на Балканот, конечно ќе добијат услови за работа, какви што навистина заслужуваат.