ЗАВРШЕНА САНАЦИЈАТА НА ПАТОТ ВО СЕЛО ЦРНОБУКИ

ЗАВРШЕНА САНАЦИЈАТА НА ПАТОТ ВО СЕЛО ЦРНОБУКИ

Состојбата која минатата седмица беше затекната во селото Црнобуки, денес е променета. Општина Битола ја заврши санацијата на улицата која води до Манастирот „Свети Атанасиј“. Активностите се реализирани во должина од 300 метри , а со тоа обезбедено е непречено движење на сите граѓани кои го посетуваат овој манастир.