ЗАВРШЕН НАСТАН НА ПРОЕКТОТ „ЛОКАЛЕН ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС БИТОЛА“

ЗАВРШЕН НАСТАН НА ПРОЕКТОТ „ЛОКАЛЕН ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС БИТОЛА“

Денес, се одржа завршниот настан на проектот „Локален волонтерски сервис Битола“, имплементиран од страна на Младински културен центар – Битола во партнерство со СФЕРА Интереншанал, во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 – ReLOaD2, која е финансирана од Европската унија (ЕУ), а ја спроведува Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во партнерство со Општина Битола. На настанот беше промовирана видео-сторијата изработена за време на проектот, а беа презентирани и проектните резултати. Градоначалникот на општина Битола, ги поздрави присутните, нагласувајќи ја заложбата на локалната самоуправа за поддршка на волонтерството:

„Посебно ме радува, што денес имаме можност да присуствуваме на претставувањето на резултатите од еден успешно спроведен проект кој пред се ја поттикнува солидарноста кај младите луѓе, а истовремено ги насочува кон нивно учество во подобрувањето на квалитетот на животот, учество во јавниот живот и создавање чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедницата.

Општина Битола е една од најнапредните општини во земјата, во поглед на волонтерството, благодарение пред се на иницијативноста и вклученоста на граѓанскиот сектор, но и делувањето на Советот за волонтерство, кој претставува консултативно тело, препознато во заедницата и по наградата за волонтерство која секоја година се доделува на активни поединци, неформални волонтерски иницијативи, граѓански организации и институции.

Проектот „Локален волонтерски сервис“, е уште една потврда на нашата заедничка заложба за промоција на волонтирањето како важен граѓански чин, средство за борба со социјалната исклученост и за решавање на специфични проблеми во заедницата, особено на ранливите групи на граѓани, како и важен поттикнувач на испорака на јавни услуги со подобар квалитет.

Посебно за поздравување се и долгорочните резултати, каде преку неформалното образование активистите се стекнуваат со знаења, способности и особини за јакнење на активното учество во политичките и општествените процеси, иницијативност и одговорност во решавањето на определени општествени проблеми.

Голема благодарност до сите вклучени во проектот, а посебно до волонтерите, кои се наша значајна поддршка, во реализација на активностите и заложбите за промоција и поддршка на волонтерството“, рече градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, кој им додели сертификати на волонтерите вклучени во проектот.