ЗАВРШИ РЕНОВИРАЊЕТО НА ДЕЛ ОД ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

ЗАВРШИ РЕНОВИРАЊЕТО НА ДЕЛ ОД ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Нова внатрешна столарија, 8 врати во тоалетите, 11 врати во училниците, како и надворешната влезна врата се дел од градежните зафати кои се одвиваа во една од зградите на основното училишта „Гоце Делчев“ во Битола. Покрај столаријата, во активностите кои беа преземени со цел да се подобрат условите за престој на учениците, во училниците на површина од 275 квадратни метри е поставен епоксиден под. Исто така, реновирањето ги опфати и санитарните јазли во тоалетите, водоводната инсталација,  дел од ѕидовите се поплочени со керамички плочки, а тоалетите комплетно се опремени со нова санитарна опрема.

За овој проект Општина Битола издвои околу 129.000 денари, во кои влегуваат средства за  надзорот, демонтажата на керамичките плочки од ѕидовите, таваните, како и демонтажата на врати. Со средства од општината се изработија и дел од активностите во санитарните јазли. Останатите изведби беа реализирани со средства од УСАИД.

Учениците кои учат во оваа зграда, една од трите во рамките на училиштето, со овој зафат добиваат многу поквалитетни услови за изведување на наставата, но и за одржување на личната хигиена. Ова е уште едно во низата од битолските училишта, во кои вложува општината, со цел да се надминат лошите услови во образовните институции во Битола.