ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНОТО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА

ЗАПОЧНА ПРОЛЕТНОТО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИГНАЛИЗАЦИЈА

Со бележењето на пешачките премини во централното градско подрачје, започна пролетното означување на хоризонталната сигнализација во Битола. Во наредните неколку дена, со повеќе екипи на терен, ќе се бележат премините на поголемите сообраќајници, пред училиштата и институциите во градот, а потоа ќе се бележат премините и кон останататите населби. Во текот на пролетното бележење, еден дел од изведбата ќе биде на сметка на изедувачот, заради предвремено избледување на бојата која што беше нанесена во есенскиот дел, на одредени хоризонтални површини.