ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦА „ДРАГОРСКА“

ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА НА УЛИЦА „ДРАГОРСКА“

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски, заедно со стручните екипи од општината извршија увид на воведните градежни работи за реконструкција на улицата „Драгорска“. Инфраструктурните активности започнуваат со реконструкција на мешовитата канализациона мрежа, каде работните активности ќе ги извршува КЈП Нискоградба, во должина од 522 метри, додека на реконструкција на водоводната мрежа ќе работи јавното претпријатие „Водовод“.

Вкупната вредност на проектот, вклучувајќи ја канализационата, водоводната мрежа и реконструкцијата на коловозот изнесува 16.140.254 денари.