ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ГРАЃАНИТЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА „ДОВЛЕЏИК“

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ГРАЃАНИТЕ ЗА АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦА „ДОВЛЕЏИК“

Општина Битола, ги известува граѓаните дека во завршна фаза е реализацијата на проектот за реконструкција на коловоз на ул.„Довлеџик“.

Согласно динамиката за реализација на договорот за реконструкција во деновите 27.05.2022, 28.05.2022 и 29.05.2022, ќе се врши асфалтирање на улицата од раскрсницата на ул.Довлеџик со ул.Големо Езеро до мостот на р.Драгор. Поради тоа, улицата ќе биде целосно затворена за сообраќај од 07.00 часот во петок 27.05.2022 до 08.00 часот во понеделник 30.05.2022.

Во деновите додека трае асфалтирањето сообраќајот ќе се одвива преку обиколницата.