ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ АВТОБУСКИ ЛИНИИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕТСТОЈНИОТ ПРОДОЛЖЕН ВИКЕНД

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПШТИНСКИТЕ АВТОБУСКИ ЛИНИИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕТСТОЈНИОТ ПРОДОЛЖЕН ВИКЕНД

Имајќи ја предвид последната Одлука за дополнување на Одлуката за забрана и посебен режим на движење на територијата на Република Северна Македонија, објавена во „Службен весник на РСМ“ бр.147/20, во деновите 5, 6 и 7 јуни 2020 година (петок, сабота и недела), општинскиот линиски превоз на патници на територијата на Општина Битола ќе се врши до 14:00 часот.