ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Општина Битола ги известува граѓаните дека, од понеделник 10.06.2024 во временски рок од 3 месеци, започнува спроведување на одлуката за означување на условите и утврдување на режимот на сообраќај во централното градско подрачје, во терминот од 19.00 до 24.00 часот се забранува моторен сообраќај со поставување физички препраки на спојот на ул. „ Димитар Илиевски – Мурато“ и ул. „Широк Сокак“ со што се овозможува безбеден пешачки сообраќај.