ИЗГРАДБА НА УЛИЦА НИКОЛА КИРОВ МАЈСКИ ВО БРУСНИЧКА НАСЕЛБА

ИЗГРАДБА НА УЛИЦА НИКОЛА КИРОВ МАЈСКИ ВО БРУСНИЧКА НАСЕЛБА

Изградбата на новата улица Никола Киров Мајски во Брусничка населба, започна со изградба на атмосферска и фекална канализација како прва фаза, изградба на санитарна и технолошка вода втора фаза и како трета фаза изградба на коловоз.

„Да ве информирам дека сепак најмногу сме сконцентрирани во делот на инфраструктурата во старата касарна, таму се најголемите интервенции, а додека тековно ги работиме сите овие проекти кои се прифатени од Совет на Општина Битола и се разбира се буџетирани од буџетот на Општина Битола“, истакна градоначалникот на Општина Битола д-р Владимир Талески.
Вредноста на целиот проект изнесува околу 8.6 милиони денари од кои 3.4 милиони се за изградба на канализација, приближно 2 милиони денари за изградба на водоводна мрежа и околу 3.3 милиони за изградба на коловоз.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC