ИНФОРМАЦИЈА ОД МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИЈА ОД МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИНФРАСТРУКТУРА

Македонски железници инфраструктура известува дека за реализација на проектот Изградба и реконструкција на железничкат делница Битола-Кременица, по барање на изведувачот, во периодот од 05.03.2019 година до 20.03.2019 година, ќе биде целосно исклучено напојувањето на СС постројките во станица Битола.