МОЈОТ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА – ДО ПОДОБРИ ОПШТИНИ СО НАВРЕМЕНО ПОДМИРУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ

МОЈОТ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА – ДО ПОДОБРИ ОПШТИНИ СО НАВРЕМЕНО ПОДМИРУВАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ

Даноците на имот придонесуваат општината да оди напред, постојано да расте и да се развива, а тоа понатаму значи посигурна и поубава иднина, со можности за поквалитетен живот за нас и за идните генерации.

Бидете навремено и прецизно информирани за сите ваши права и обврски, како и правата и обврските на општината поврзани со вашиот данок на имот.

Прочитајте и информирајте се.