НАЈУБАВО НОВОГОДИШНО УКРАСЕН ПРОСТОР

НАЈУБАВО НОВОГОДИШНО УКРАСЕН ПРОСТОР

И оваа година општина Битола објави конкурс за „Избор на најубав новогодишно украсен простор“, а денска им беа доделени наградите на учесниците на конкурсот кои покажаа најголема креативност во украсувањето на своите објекти, а својот ентузијазам решија да го споделат со јавноста и на тој начин да ги стимулираат и останатите граѓани да ги украсуваат своите објекти и истовремено да придонесат за поубаво и поинтересно новогодишно украсување во општината.

Наградите беа доделени во три категории: Најубаво новогодишно украсени куќи и дворови (3 награди), Најубаво новогодишно украсени станбени згради и балкони (3 награди), Најубаво новогодишно украсени институции и угостителски објекти (1 награди).

Најубаво новогодишно украсени куќи и дворови:

I награда

  • Александар Дамчевски ул.Браќа Миладиновци бр.44

II награда

  • Славица Димовска ул.Охридска бр.174

III награда

  • Пеце Апостоловски и Кире Јанковски ул.Струшка бр.15

Најубаво новогодишно украсени станбени згради и балкони

I награда:

  • Игор Лозановски ул.Кочо Рацин бр.42/1-14

II награда

  • Станбена зграда на ул.Смилевски конгрес бр.21

III награда

  • Љубица Трајчевска Велјанова ул.Црвени Стени бр.2

Најубаво новогодишно украсени институции и угостителски објекти
I награда

  • ГП Пелистер – објект стаклена зграда

Наградата и оваа година е парична и изнесува 10 000 денари за прва, 8000 денари за втора и 7000 денари за трета награда.

NjubavNovogodisenProstor2017-10 NjubavNovogodisenProstor2017-9 NjubavNovogodisenProstor2017-8 NjubavNovogodisenProstor2017-7 NjubavNovogodisenProstor2017-6 NjubavNovogodisenProstor2017-5 NjubavNovogodisenProstor2017-4 NjubavNovogodisenProstor2017-3 NjubavNovogodisenProstor2017-2 NjubavNovogodisenProstor2017-1