НЕЈЗИНАТА ЕКСЕЛЕНЦИЈА АМБАСАДОРОТ МАРИАНЕ БЕРЕЦ ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

НЕЈЗИНАТА ЕКСЕЛЕНЦИЈА АМБАСАДОРОТ МАРИАНЕ БЕРЕЦ ВО ПОСЕТА НА БИТОЛА

Денес во Општина Битола, беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Мисијата на ОБСЕ во Скопје, претставувана од В.Д Шефот на Мисијата, нејзината екселенција, Амбасадорот Мариане Берец и Општина Битола, претставувана од градоначалникот д-р Владимир Талески.
Меморандумот за соработка е со цел спроведување на заедничките активности кои се составен дел на проектот на ОБСЕ „ Поддршка на институции и структури за младински политики “.

AmbasadorOBSE_2015_1 AmbasadorOBSE_2015_2 AmbasadorOBSE_2015_3