НЕ ЗАСТАНУВА ДЕЗИНФЕКЦИЈАТА НА ТЕРЕН

НЕ ЗАСТАНУВА ДЕЗИНФЕКЦИЈАТА НА ТЕРЕН

Веќе петти ден интензивно се дезинфицираат станбените објекти во населбите во градот. ЈП „Комуналец“, како носител на акцијата, заедно со останатите јавни претпријатија во градот, дезинфицираат по населби, но и по рурални средини. Чисто, заеднички, одговорно.
Денес беше извршема дезинфекција на станбените објекти на улиците „Македонска фаланга“, „Ари Ангелевски“, „Никола Тесла“, населба Касaрна, населба Стрчин, ул. „Кочо Рацин“, „Илинденска“, „Киро Димитровски Дандаро“, станбен објект „Шехерезада“, улиците „Ѓорче Петров“ и „Пецо Божиновски“.
Дополнително, дезинфицирани се пешачките патеки и паркинзи н станбени објекти на улиците „Павел Шатев“, „Тодор Паница“, „Димче Лахчански“, „Ружа Делчева, „Бонде Скерлевски“, и „Јанко Палигора“.