НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ ОД ТППЕ БИТОЛА

НОВА ОПРЕМА ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ ОД ТППЕ БИТОЛА

Со нова опрема, која ќе ги намали досегашните ризици при животозагрозувачки интервенции, пожарникарите од ТППЕ Битола, денес го одбележаа Денот на пожарникарството. Опремата е обезбедена на барање на градоначалничката на Општина Битола, која согледувајќи ја состојбата со опременоста во која се наоѓаат пожарникарите, одлучи средствата од Бирото за регионален развој, во висина од 4 163 000 денари, да се искористат за нивно соодветно опремување.

„На денот на пожарникарите, токму во градот Битола, каде пред 183 години е формирана првата противпожарна единица, прва на Балканот, меѓу првите во Европа, се наоѓаме овде, не само да го одбележиме денот на пожарникарите, туку и да промовираме нешто што обновивме во изминатата година, а е во функција на вработените во противпожарната единица во Општина Битола. Станува збор, за 42 професионални противпожарни комбинезони, заедно со чизми и шлем и за 16 дишни апарати, кои што им требаа на пожарникарите и генерално се апарати кои се во функција на заштита на нивните животи, а тоа им дава можност и да реагираат онака како што треба во случај на пожари“, изјави градоначалничката на Општина Битола, м-р Наташа Петровска.

Горан Димковски, заменик раководител на ТППЕ Битола, информираше дека досегашната опрема, која ја користеа пожарникарите им предизвикуваше изложеност на директен оган.

Проектот „Јакнење на капацитетите на територијалните противпожарни единици во Пелагонискиот регион се реализира на иницијатива на градоначалниците од Пелагонискиот регион преку Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион.

„По барање на општините, Центарот за развој на Пелагонискиот регион набави опрема покрај за Битола, дел и за општините Прилеп и Ресен. Оваа програма е реализирана во Програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа, преку Бирото за регионален развој“, изјави Гого Видимче, раководител на ЦРППР.

Градоначалничката Петровска најави дека оваа година, општината средствата од Програмата за рамномерен регионален развој, ќе ги искористи за набавка на противпожарно возило, за што Општина Битола ќе има и свое кофинансирање.