НОВА ОПРЕМА И ВОЗИЛО ЗА ПОДОБРА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ВО БИТОЛА

НОВА ОПРЕМА И ВОЗИЛО ЗА ПОДОБРА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ВО БИТОЛА

Територијалната противпожарна единица во Битола, продолжува да ги подобрува материјално – техничките услови, а со тоа и капацитетите за интервенција во случаи кога тоа е потребно. Новата противпожарна опрема, која општината ја доби за територијалната противпожарна единица од Дирекцијата за заштита и спасување се состои во комплетен сет од спасувачки систем за стабилизирање и подигање при елементарни непогоди и комплексни сообраќајни незгоди и комплет сет за спасување од поплави.

Со денешната донација од ново теренско возило за гаснење на пожари на отворен простор, се дополнува и возниот парк на ТППЕ Битола.