НОВА ФАСАДА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО УЧИЛИШТЕ

НОВА ФАСАДА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО УЧИЛИШТЕ

Во тек е целосна реконструкција на фасадата на една од најстарите градби во Битола, зградата на земјоделското учичиште.

Градоначалничката на Општина Битола Наташа Петровска и директорот Благојче Кривевски, извршија увид во теренските активности на работа на фасадата, за чија изведба се издвоени над 5.000.000 денари.

Со овој проект, се врши заокружување на активностите за подобрување на целокупните услови за настава во училиштето.