НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ВО ДОЛЖИНА ОД ЕДЕН КИЛОМЕТАР ВО ДОЛНО ОРИЗАРИ

НОВО УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ И ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКА ПАТЕКА ВО ДОЛЖИНА ОД ЕДЕН КИЛОМЕТАР ВО ДОЛНО ОРИЗАРИ

Општина Битола, покрај во урбаниот дел, од денес ги започна работните активности за новата градежна сезона и во руралните средини.

Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски и стручните екипи од општината, денес извршија увид на почетокот на работните активности во Долно Оризари, каде се работи на подготовка на теренот за поставување на подземните инсталации за новото улично осветлување. Инфраструктурното уредување ВО Долно Оризари, ќе продолжи со изградба на пешачка патека во должина од приближно 1 километар.

За реализацијата на двата проекти, општина Битола инвестира вкупно 6.391.299 денари, од кои 3.052.163 за улично осветлување и 3.339.135 за градежните работи.