НОВ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА КОН СЕЛОТО ЛАВЦИ

НОВ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА КОН СЕЛОТО ЛАВЦИ

Општина Битола заедно со двете јавни претпријатија, ЈП „Водовод“ и КЈП „Нискоградба“, деновиве реализираат уште еден од ветените проекти за населението. На терен активно работат екипи на двете јавни претпријатија на новата водоводна и канализациона мрежа кон селото Лавци. По добивањето на сообраќајната дозвола, на потег од 400 метри, кој започнува од  улицата Лавчански пат па се до стадионот под селото Лавци, проектот за изградба на нов водовод ќе им обезбеди на жителите во овој дел да бидат приклучени на градскиот водовод и да се снабдуваат со квалитетна вода за пиење. Во делот над Битола кон селото Лавци има голем број куќи и викендици, кои години наназад бараа да бидат приклучени на градскиот водовод и канализационата мрежа. Преку овој проект, нивните барања ќе бидат реализирани. Исто така, на потегот на улицата Лавчански пат и во селото Лавци се одвива експанзивна градежна оператива, каде што покрај двете јавни претпријатија, во организација на Општина Битола, на инфраструктурните објекти работат и компаниите „БВ Инженеринг“ и „Жикол“.