ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПЕШАЧКИТЕ ПРЕМИНИ НА ПОВЕЌЕ УЛИЦИ

ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПЕШАЧКИТЕ ПРЕМИНИ НА ПОВЕЌЕ УЛИЦИ

Јавното претпријатие за паркирање, продолжува со обележување на пешачките премини на повеќе сообраќајници во градот. Бележењето со пластична маса, вчера покрај во текот на денот продолжи и во вечерните часови на улицата „Димитар Илиевски Мурато“, а се работеше и кај Камен мост и на други локации. Ваквиот начин на работа има за цел да обезбеди поголема трајност на обележаната хоризонтална сигнализација, а со тоа да придонесе и за зголемување на безбедноста на сите учесници во сообраќајот.