ОБНОВА НА ПОКРИВНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ВО ДВЕ БИТОЛСКИ УЧИЛИШТА

ОБНОВА НА ПОКРИВНИТЕ КОНСТРУКЦИИ ВО ДВЕ БИТОЛСКИ УЧИЛИШТА

Пред почетокот на учебната година, со средства од Општина Битола, се работи на последните активности за санација на покривните конструкции во две битолски училишта.

Средното општинско медицинско училиште „Д-р Јован Калаузи“, доби нова покривна конструкција во делот на санитарниот чвор на вториот кат во училиштето.Таваните кои речиси не беа употребливи и претставуваа опасност за учениците, се заменуваат со нови, со што, по подолго време, на учениците во ова средно училиште кои учат на вториот кат, ќе им се овозможи да ги користат тоалетите на сопствениот кат. На овој начин, се надминува уште еден горлив долгогодишен проблем во ова училиште, особено за учениците, затоа што се оптоваруваа тоалетите на останатите катови. Општина Битола, за реконструкција на таванскиот дел за ова училиште одвои над 37.000 денари.

Во подрачното основно училиште во Горно Оризари, кое е под надлежност на основното училиште „Тодор Ангелевски“, исто така се работи на реконструкција на таванскиот дел во една од училниците, а дополнително ќе се санираат и ѕидовите. По туркањето на таванската конструкција, со средства од Општина Битола се работи на санирање на таванот, а вклучително  со интервенциите на ѕидовите, сумата одвоена за ова училиште изнесува над 100.000 денари.