ОБЈАВЕН ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

ОБЈАВЕН ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Општина Битола го објави јавниот повик за доделување на финансики средства од буџетот на општината на здруженија на граѓани и фондации за 2021 година. Временската рамка за спроведување на проектите е до крајот на фискалната година, односно до крајот на 2021 година. Аплицирањето  започнува денес и трае до 01.07.2021 година. Образецот за пријавување и потребната документација се наведени во јавниот повик, кој може да се најде на следниот линк:

Јавен повик на здруженија на граѓани и фондации – Општина Битола (bitola.gov.mk)