Одбележан денот на Европа со дебата за мир, демократија солидарност

Одбележан денот на Европа со дебата за мир, демократија солидарност

Општина Битола

по повод Денот на Европа 9 мај организира ДЕБАТА на тема „Мир, демократија солидарност – 60 години Рим“
Учениците од средните и основните училишта дебатираат на темите кои го одбележуваат шеесетгодишниот јубилеј на ЕУ, односно на принципите за мир, демократија и солидарност кои треба да се универзални вредности во Македонија, Европа и светот.

Магаза, 12.00 часот, 9 мај вторник, 2017