ОДГОВОРИ ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА СОВЕТНИЧКИТЕ ПРАШАЊА