ОД УТРЕ ГРАДСКИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ ДО 17 ЧАСОТ БЕЗ ПРЕКИН

ОД УТРЕ ГРАДСКИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ ДО 17 ЧАСОТ БЕЗ ПРЕКИН

Градските линии на општинскиот линиски превоз, почнувајќи од утре 20.05.2020 ќе сообраќаат наизменично како во досегашниот период, но без прекин, од 06:00 до 17:00 часот, вклучително и во сабота. Со ова се укинува двосменскиот редуциран режим на сообраќање на автобусите, кој беше воведен соодветно на потребите за движење на граѓаните, а согласно заклучоците на Владата на РСМ.