ОПШТИНАТА ЌЕ ГО РАСКИНЕ ДОГОВОРОТ СО ИЗВЕДУВАЧОТ НА УЛИЦАТА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ОПШТИНАТА ЌЕ ГО РАСКИНЕ ДОГОВОРОТ СО ИЗВЕДУВАЧОТ НА УЛИЦАТА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Општина Битола испрати известување за раскин на договорот до изведувачот МС КОНСТРУКТОР ДООЕЛ Битола, задолжен за реконструкција на коловоз и тротоари на ул. „Климент Охридски“.

Во известувањето за раскин на договорот од страна на општината, се наведува дека оваа мерка е превземена откако се пречекорени сите рокови за изведување на работите, предвидени во член 14 од Договорот за јавна набавка на работи склучен на 06.06.2017 година.

Пречекорувањето е утврдено од месечниот извештај и вториот вонреден извештај за технички надзор од Надзорниот орган. Во известувањето стои дека Општина Битола ќе ги превземе сите права и обврски кои што произлегуваат по раскинувањето на овој договор.