ОПШТИНА БИТОЛА ГО ДОБИ ИМОТНИОТ ЛИСТ ЗА ПОЛИГОНОТ

ОПШТИНА БИТОЛА ГО ДОБИ ИМОТНИОТ ЛИСТ ЗА ПОЛИГОНОТ

Со издавањето на имотниот лист Општина Битола официјално го има во владение новиот објект, полигон, стациониран во населбата Горно Оризари.

Со поседувањето на овој официјален документ, Општина Битола сега веќе може да отпочне постапка за пренесување на правото на стопанисување на објектот на јавното претпријатие „Нискоградба“, за што треба да се донесе одлука од страна на  Советот на Општина Битола.