ОПШТИНА БИТОЛА ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА

ОПШТИНА БИТОЛА ДЕЛ ОД ПРОЕКТОТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА ЛОКАЛНАТА ДЕМОКРАТИЈА

Во рамките на проектот за зајакнување на општинските совети, Програмата за развој на обединетите нации (УНДП) потпиша договор за соработка со 18 општини. Една од тие општини е и Општина Битола.

Преку проектот, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка, советниците од општините кои се дел од проектот, добиваат обуки и поддршка за планирање и трошење на општинските буџети согласно очекувањата на граѓаните, а секоја од општините ќе добие грант во висина од 50.000 швајцарски франци за приоритетни проекти кои ќе ги изберат граѓаните преку Форумите во заедницата. Секоја од општините ќе добие и грант во висина од 12.000 швајцарски франци за имплементација на иновативни ИТ решенија за зголемување на транспарентноста и отчетноста на општините, како и учеството на граѓаните во носењето одлуки на локално ниво.

Проектот, вреден 3,4 милиони швајцарски франци, е финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка и е имплементиран од УНДП во партнерство со Министерството за локална самоуправа, Министерството зa финансии, Заедницата на единиците на локалната самоуправа, Здружение на финансиски работници и UN Women.